Home > About Embassy
Former Ambassadors to North Macedonia

2019-09-08 20:54
 1.Mrs.  Xu Yuehe         (05.1996- 02.1999)
 2.Mr.   Zhang Wanxue     (06.2001- 02.2007)
 3.Mr.   Dong Chunfeng    (02.2007- 08.2011)
 4.Mr.   Cui Zhiwei       (09.2011- 05.2014)
 5.Mr.   Wen Zhenshun     (08.2016- 05.2014)
 6.Ms.   Yin Lixian       (11.2016- 07.2019)
<Suggest To A Friend>
  <Print>